Untitled Document
info@advokat-advokat.sk

Advokátka JUDr. Ing. Linda Kovandová, LL.M. ponúka komplexné právne služby vo všetkých právnych oblastiach.

Ide predovšetkým o nasledovné odvetvia:

občianske právo
obchodné právo
rodinné právo
pracovné právo
exekučné právo
správne právo
daňové právo 
ochrana ľudských práv a slobôd
európske právo
trestné právo
 

Mobil

telefón
+421 908 523 357

Copyright © 2013 Linda Kovandová
Všetky práva vyhradené