Untitled Document
info@advokat-advokat.sk

JUDr. Ing. Linda Kovandová, LL.M. absolvovala štúdium práva na Bratislavskej vysokej škole práva (dnes Paneurópska univerzita). Po úspešnom zložení rigoróznej skúšky jej bol udelený titul "doktor práv". Zároveň absolvovala Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor ekonomika a riadenie malých a stredných podnikov. Už počas vysokej školy sa zúčastňovala mnohých vzdelávacích projektov doma i v zahraničí (Deloitte Tax Academy, New International Constitutional Law Approach Summerschool - Universität Wien, Rakúsko).

V roku 2014 úspešne ukončila štúdium na University of London, Veľká Británia, kde získala Postgraduate Diploma - Laws v oblasti Európske právo a tiež titul Master of Laws v oblasti Medzinárodné právo verejné.

Advokátka pôsobí samostatne od mája 2013, má skúsenosti aj s konaním pred Súdnym dvorom Európskej únie, aktívne ovláda anglický jazyk a na mierne pokročilej úrovni nemecký jazyk.

Mobil

telefón
+421 908 523 357

Copyright © 2013 Linda Kovandová
Všetky práva vyhradené